U 687

U 687

 

Sjusta, Skokloster

ca 143 x 162 cm

 

Sigrid och Runa lät göra minnesmärket efter Spjallbude och efter Sven och efter Andvätt och efter Ragnar, hennes och Helges söner, och Sigrid efter Spjallbude, sin man. Han blev död i Holmgård(Ryssland)i Olofskyrkan.

 

Öpir ristade runorna.

 

Holmgård, eller Novgorod, var en av de viktiga handelsstationerna. Olofskyrkan har med stor sannolikhet varit en köpmanskyrka tillhörigt ett Nordiskt handelsgille i staden.

 

Runmästare, Öpir (Ofeigr)

Copyright © All Rights Reserved Vikingcarpet

Viking Carpet | Grönviksvägen 172B | 167 76 Bromma | +46 70 679 86 01 | +46 8 25 86 01 | www.vikingcarpet.com | info@vikingcarpet.com