U 463

U 463

 

Ala Vassunda

ca 122 x 265 cm

 

Vädralde och Vige läto resa denna sten efter Holmsten,

sin fader.Och Holmfrid efter sin man.

 

Vädralde and Vige raised this stone in memory of Holmsten,

their father. And Holmfrid in memory of her husband.

 

Runstenen står nära sin ursprungliga plats vid Garnsvikens forna strand.

Garnsviken var en viktig vattenled när stenen restes på 1000-talet.

Stenen kunde betraktas av förbipasserande som tog sjövägen mot Ekoln

och Uppsala.

Copyright © All Rights Reserved Vikingcarpet

Viking Carpet | Grönviksvägen 172B | 167 76 Bromma | +46 70 679 86 01 | +46 8 25 86 01 | www.vikingcarpet.com | info@vikingcarpet.com