U 463

U 463

 

Ala, Vassunda

ca 122 x 265 cm

 

Vädralde och Vige läto resa stenen efter Holmsten, sin fader. Och Holmfrid efter sin man.

 

Runstenen står nära sin ursprungliga plats vid Garnvikens forna strand. Garnviken var en viktig vattenled när stenen restes på 1000-talet.Stenen kunde betraktas av förbipasserande som tog sjövägen mot Ekoln och Uppsala.

 

Ristningen är attribuerad till runmästare Fot, och är Upplands största runsten.

 

 

Copyright © All Rights Reserved Vikingcarpet

Viking Carpet | Grönviksvägen 172B | 167 76 Bromma | +46 70 679 86 01 | +46 8 25 86 01 | www.vikingcarpet.com | info@vikingcarpet.com