U 130

U 130

 

Nora, Danderyds socken

ca 155 x 177 cm

 

Björn, Finnvids son, lät hugga denna häll efter Olev, sin broder. Han blev sviken (försåtligt dräpt) på Finnheden. Gud hjälpe hans själ. Denna gård är deras odal och ättarv, Finnvidssönernas på Älgestad.

 

Finnvidssönernas stora gård Älgesta låg i Husby-Ärlinghundra socken, tre mil norr om gården Nora. Runristningen är attribuerad till Åsmund Kåresson ca 1030.

Copyright © All Rights Reserved Vikingcarpet

Viking Carpet | Grönviksvägen 172B | 167 76 Bromma | +46 70 679 86 01 | +46 8 25 86 01 | www.vikingcarpet.com | info@vikingcarpet.com