Inspirationen

INSPIRATIONEN

 

Inspirationen till mattorna fick jag när jag åkte ut och fotograferade fornlämningar på 1980 talet. Jag läste också rapporter från Riksantikvarieämbetet om försurningsskador och annan skadegörelse. Jag funderade på hur jag skulle frångå det minimalistiska till att låta tillverka ett riktigt konstverk i närmast skalenlig storlek.

 

- Mattor har av många konstintresserade framstått som ett seriöst hantverk, så det fick bli mattor. Fragment av runstenar har hittats i originalfärger vilket gör det hela än mer intressant.

 

Runstenarna var ursprungligen målade. Idag ser vi endast ifyllda linjer i rött, i den mån vi ser något alls.

 

Runstenskonsten i Norden är den sista självständiga konsten. Stenarna är ofta signerade av konstnärer, som också var våra första namngivna författare. Det kan också sägas att det är vår tidigaste kristna konst.

 

När jag var liten fick jag se mycket konst i när och fjärran. Andra länder vårdade sitt kulturarv på ett sätt som lockade turister och besökare. Sverige till skillnad från de kulturrika medelhavs-länderna har väldigt lite att bevara och framhålla. Desto större anledning att bevara, vårda och framhålla det lilla vi har.

 

Vi ska inte glömma bort att vikingatiden är den era som vi i världen är mest kända för. Och vi ska inte låta några, att få oss att glömma det heller!

 

Grundaren av Nordiska Museet och Skansen uttryckte det;

Den forntid ej vördar, ej framtid är värd.

Copyright © All Rights Reserved Vikingcarpet

Viking Carpet | Grönviksvägen 172B | 167 76 Bromma | +46 70 679 86 01 | +46 8 25 86 01 | www.vikingcarpet.com | info@vikingcarpet.com